Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska će vršiti nadzor brzine na sljedećim cestama:

21.02.2019.

 • Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 07:30 do 08:30
 • Državna cesta D3, Hodošan u vremenu od 10:30 do 11:30
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18:30 do 19:00
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 06:45 do 07:15
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 10:30 do 11:00

22.02.2019.

 • Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 19:00 do 19:30
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 10:15 do 10:45
 • Županijska cesta ZC2008, Vratišinec u vremenu od 09:30 do 10:00
 • Županijska cesta ZC2033, Čehovec u vremenu od 09:00 do 10:00
 • Državna cesta D20, Prelog - Draškovec u vremenu od 18:30 do 19:30

23.02.2019.

 • Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 20:00 do 21:00

24.02.2019.

 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10:00 do 10:30
 • Državna cesta D227, Šenkovec – Lopatinec u vremenu od 11:00 do 12:00
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 10:30 do 11:00
 • Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 12:30 do 13:00
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 09:15 do 09:45
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 16:30 do 17:00

25.02.2019.

 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 07:30 do 08:30
 • Državna cesta D227, Prekopa u vremenu od 09:15 do 09:45
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18:30 do 19:00
 • Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 16:30 do 17:00

26.11.2019.

 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 19:00 do 19:30
 • Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 07:30 do 08:30

27.11.2019.

 • Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 16:30 do 17:30
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 09:00 do 09:30
 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 11:00 do 12:00
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 13:00 do 13:30
 • Županijska cesta ZC2008, Vratišinec u vremenu od 12:00 do 13:00
 • Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 13:15 do 13:45

28.11.2019.

 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18:45 do 19:15
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 16:30 do 17:00
 • Županijska cesta ZC2003, Domašinec u vremenu od 10:00 do 11:00
 • Državna cesta D3, Štefanec u vremenu od 15:30 do 16:30
 • Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 10:00 do 10:30

29.11.2019.

 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 07:30 do 08:30
 • Državna cesta D227, Prekopa u vremenu od 10:30 do 11:00
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 07:45 do 08:15
 • Lokalna cesta L20031, Palinovec u vremenu od 14:00 do 15:00
 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 19:00 do 19:30

30.11.2019.

 • Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 09:00 do 10:00
 • Županijska cesta ZC2003, Donji Hrašćan u vremenu od 15:00 do 16:00
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10:15 do 10:45
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 12:15 do 12:45
 • Županijska cesta ZC2018, Belica u vremenu od 11:30 do 12:30

31.12.2019.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 07:30 do 08:00
 • Županijska cesta ZC2003, Domašinec u vremenu od 14:00 do 15:00
 • Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 18:30 do 19:30
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.